پروژه های شرکت کیمیا حجم کیش

هتل صدف کیش

هتل صدف کیش

طراحی و اجرای پوشش سقف ، بخشی از دکوراسیون داخلی ومحوطه هتل صدف کیش 80 - 1378