پروژه های شرکت کیمیا حجم کیش

حرم حضرت معصومه (س)

حرم حضرت معصومه (س)

طراحی و تولید قالب های دکوراتیو سقف و ستون طرح گسترش حرم حضرت معصومه (س) 89 - 1388