پروژه های شرکت کیمیا حجم کیش

سیمولاتور 5 بعدی

سیمولاتور 5 بعدی

طراحی و تولید سالن های پیش ساخته سیمولاتور 5 بعدی 1388